Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku.

W ostatnich dniach października, staraniem Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, ukazała się dwujęzyczna publikacja zatytułowana: „Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku – Die Brücken aus der Preußisch-Königlichen Hütte Malapane in Malapane”. To albumowe wydanie liczące 70 stron, ilustrowane 73 w większości barwnymi rycinami, ukazuje ciekawy okres z dziejów Huty Małapanew w Ozimku z przełomu XVIII/XIX wieku. Budowa najstarszego, nie tylko w ówczesnych Prusach, ale także na stałym lądzie kontynentu europejskiego, żelaznego mostu na rzece Strzegomce w okolicach Żarowa na Dolnym Śląsku, zapoczątkowała produkcję całej serii podobnych konstrukcji. W Hucie powstały mosty dla Berlina, Poczdamu, Wrocławia, a nawet odległego Petersburga. Doświadczenia zdobyte przez ozimeckich hutników zostały ukoronowane budową najstarszego na stałym lądzie kontynentu europejskiego, żelaznego, wiszącego mostu łańcuchowego na rzece Mała Panew w Ozimku. Ten unikatowy zabytek doczekał się przeprowadzanej obecnie gruntownej renowacji i w niedługim czasie będzie mógł cieszyć oczy turystów. Dlatego ukazanie się książki o genezie jego powstania jest w tym kontekście bardzo na czasie.

Cena książki wynosi:

  • dla nabywców krajowych w miękkiej oprawie 40 PLN.
  • dla nabywców zagranicznych w miękkiej oprawie 19 Euro.
ksiazka-01ksiazka-02

Zakupu książki można dokonać:

– podczas comiesięcznych spotkań Stowarzyszenia, połączonych z wykładami na temat historii Ozimka i okolic, odbywających się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 20:00 w Ozimku przy ul. Słowackiego 1.

– drogą wysyłkową:

dla odbiorców krajowych po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a; Nr 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149

i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.pl

Wpłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 8,60 PLN (łącznie 48,60 PLN);

dla odbiorców zagranicznych po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, 46-040 Ozimek, ul. Brzeziny 16a; Shiwt code BPKO PL PW; IBAN nr: PL 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149

i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.pl

Wpłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 5,90 Euro (łącznie 24,90 Euro).

 

Top