Produkcja karabinów i pistoletów

Na początku XIX wieku pruski konstruktor i generał w służbie Fryderyka III, Gerhard von Scharnhorst (1755-1813) zmodyfikował francuski muszkiet model 1777 kaliber 17,5 mm, zmieniony w 1803 roku do kalibru 18,57 mm. Tak powstał pruski muszkiet nazwany „Neupressisches Gewehr” model 1809, w skrócie M 1809. Produkowano go w wy-twórniach Potsdam-Spandau i Neisse-Malapane. Do 1813 roku wyprodu-kowano łącznie 50 000 sztuk tych karabinów. Od roku 1809 do 1826 zaopatrzony był w zamek skałkowy przedni. W roku 1826 zastosowano zamek kapiszonowy (perkusyjny). Model ten z niewielkimi zmianami wprowadzonymi w 1836 roku, produkowano do 1839 roku. Posiadał lufę długości 1045 mm. Długość całkowita wynosiła 1435 mm. Ważył 4 kg. Zaopatrzony był w trój- sieczny (trójostrzowy) bagnet nakładany na lufę i umieszczony pod lufą stempel.
W roku 1809 wybudowano na terenie Królewskiej Pruskiej Huty Malapane w Ozimku zakład najpierw naprawy, a w krótkim czasie także produkcji karabinów. Produkcja ruszyła na dobre jesienią 1809 roku. Zakład zatrudniał w 1810 roku 25 robotników, a w 1813 już 78. Od III 1809 do VIII 1814 roku, a więc w okresie około 5 lat, wyprodukowano w Pruskiej Królewskiej Hucie Malapane w Ozimku łącznie: 15908 muszkietów, kilkaset karabinów różnego kalibru i ponad 3000 pistoletów. Wytworzone metalowe elementy broni wysyłano do twierdzy w Nysie, gdzie wykonywano elementy drewniane i montowano gotowe karabiny. Broń trafiała do armii pruskiej przede wszystkim w twierdzach: Brzegu, Nysy, Świdnicy i Legnicy. W roku 1815 produkcję karabinów przeniesiono do przebudowanego zakładu w Krasiejowie, a w roku 1821 przekazano go w całkowity zarząd wojsku. Zakład w Krasiejowie wytwarzał karabiny jeszcze do roku 1851 i po kilku latach bezużytecznego postoju został ostatecznie sprzedany w roku 1860.
Temat następnego wykładu: Rozwój osady: park Redanza, szkoła, kościół, karczma, browar.

Top
Menu
Responsive Menu Clicked Image