Nowoczesne wyroby Królewskiej Huty Malapane w początkach XIX w.

Zajęcie Śląska przez Fryderyka Wielkiego w roku 1741 oraz zwiększone potrzeby militarne armii pruskiej stały się powodem budowy w latach 1753/1754 Królewskiej Pruskiej Huty Malapane. Zakończenie wojny siedmioletniej (1763) oraz zmniejszenie zamówień wojskowych na armaty i kule, dały początek rozwoju produkcji na potrzeby cywilne. Koniec XVIII wieku, reformy górnictwa i hutnictwa przeprowadzone na Śląsku przez von Redena oraz sprowadzenie wybitnych europejskich specjalistów hutniczych: Wedding’a, Beildon’a, Holzhausen’a czy Wilkinson’a sprawiły, że Huta w Ozimku stała się kolebką nowoczesnej metalurgii i dała początek rozwoju hutnictwa na Śląsku i w Prusach na przełomie XVIII i XIX wieku. To tutaj po raz pierwszy w Prusach zastosowano piasek do formowania, przeprowadzano pierwsze próby z zastosowaniem koksu do wytopu, zastosowano w wysokich piecach nadmuch gorącego powietrza przy użyciu dmuchaw cylindrycznych, wprowadzono nowoczesne techniki wiercenia i toczenia. Wszystkie zmiany umożliwiły między innymi budowę pierwszych w Europie poza Anglią maszyn parowych. Huta w Ozimku stała się szkołą kadry specjalistów, którzy potem budując huty w Gliwicach, Berlinie i Sayn tworzyli nowoczesne hutnictwo w Prusach.
Na przełomie XVIII i XIX wieku Huta w Ozimku stała się także jednym z najbardziej znaczących producentów żelaznych mostów na stałym lądzie europejskim. Tutaj w roku 1795 powstał najstarszy poza Anglią żelazny most drogowy na rzece Strzegomce w Łazanach na Śląsku. Mosty z Ozimka trafiły między innymi do Berlina, Poczdamu, Wrocławia i Petersburga. Na początku XIX wieku zostają na terenie Huty zorganizowane przez królewskiego mistrza maszynowego (Königliche Werkmeister) Karla Schottelius’a warsztaty maszynowe. Produkowane w nich wiertarki, obrabiarki, młyny, imadła i maszyny rolnicze zdobywały uznanie na licznych europejskich wystawach. Dowodem wyjątkowych umiejętności konstruktorskich Karla Schottelius’a jest istniejący do dnia dzisiejszego wiszący żelazny most łańcuchowy na rzece Mała Panew, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Został on oddany do użytku 12 września 1827 roku i jest jedną z najstarszych tego typu konstrukcji na świecie. Jest on dowodem umiejętności pracujących w Ozimku specjalistów i znaczenia tej Królewskiej Huty dla rozwoju światowego przemysłu.
Tutaj możesz zapoznać się z prezentacją.
Temat następnego wykładu: Produkcja karabinów w Pruskiej królewskiej Hucie Malapane w Ozimku.

Top
Menu
Responsive Menu Clicked Image