V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego

pl-flaga
logo-sygnet

V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników
Żeliwa Artystycznego,
Ozimek, 13-16 września 2017 r.

 


O konferencji

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi w Ozimku, jako organizator V Międzynarodowego Spotkania Miłośników Żeliwa Artystycznego, która odbędzie się w dniach 14-15-16 września 2017 roku w Ozimku, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji oraz obchodach III Święta Mostu i Żeliwa.
Międzynarodowe Spotkania Miłośników Żeliwa Artystycznego gromadzą specjalistów, naukowców, kolekcjonerów, artystów i muzealników z wielu krajów Europy (m. in.: Anglii, Austrii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Włoch) i Stanów Zjednoczonych, którzy w sposób szczególny zajmują się żeliwem artystycznym i jego historią. Spotkania konferencyjne odbywają się co dwa lata i prezentują historię, zbiory, osiągnięcia z zakresu renowacji i dorobek naukowy związany z przeszłością i teraźniejszością odlewnictwa żeliwa artystycznego. Pierwsza konferencja, która odbyła się w Hanns Schell Collection Muzeum w Graz (Austria) w 2009 roku, była efektem wcześniejszego polski-niemieckiego projektu z 2006 roku, który prezentował zbiory i dorobek naukowy muzeów żeliwa artystycznego w Berlinie, Gliwicach i w Sayn koło Koblencji. Podjęto wtedy decyzję o celowości cyklicznych spotkań. Kolejne konferencje odbyły się w: 2011 Sayn koło Konblencji (Niemcy, Rheinisches Eisenkunstguss-Museum), 2013 Berlinie (Stadtmuseum Berlin) oraz 2015 Coalbroockdale (Iron Bridge Muzeum), kolebce angielskiego i światowego nowoczesnego hutnictwa. Nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w tych konferencjach od 2013 roku. Na konferencji w Anglii, jej kapituła podjęła decyzję o przyznaniu organizacji kolejnej naszemu Stowarzyszeniu, właśnie w Ozimku.
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi oraz prowadzone przez nie Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, od kilku miesięcy prowadzi przygotowania do konferencji. Mamy nadzieję, że będzie ona doskonałą okazją do zaprezentowania nie tylko zabytków, historii i zbiorów industrialnych zachowanych na Śląsku, ale także przedstawienia osiągnięć w dziedzinie renowacji zabytków (np. renowacja zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku, przeprowadzona wg projektu i pod nadzorem Politechniki Opolskiej). Może zaowocować podjęciem współpracy naukowej i badawczej w tym zakresie, pomiędzy polskimi uczelniami wyższymi i muzeami, a podobnymi ośrodkami zagranicznymi. Będzie to także okazja do zaprezentowania walorów turystycznych i promocji naszego kraju , a szczególnie Śląska Opolskiego.
Patronat nad konferencją objęli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Starostwo Powiatowe w Opolu, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku.


Program

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi i Muzeum Hutnictwa w Ozimku
zaprasza na V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego, Ozimek, 13-16 września 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Wariant II. Rozszerzony 13, 14, 15, 16 +17 września 2017 r. (PDF)
Wariant III. Konferencja 14, 15, 16 +17 września 2017 r. (PDF)

Wariant II

13.09.2017 Środa
od 17:00 Rejestracja uczestników (w hotelach koło Ozimka)

14.09.2017 Czwartek
08:30 Wyjazd autokarowy do Wrocławia (ok. 110 km)
W programie: zwiedzanie miasta (wyspa katedralna, stare miasto, hala Stulecia), zwiedzanie Muzeum Narodowego z niewielką wystawą żeliwa artystycznego.
W drodze powrotnej zwiedzanie Kluczborskiej Huty w Zagwiździu)
Powrót ok. 18:00

Dalej jak Wariant III

 

14.09.2017 CZWARTEK
20:00 Uroczyste otwarcie Konferencji (Hotel Bajka w Grodźcu www.hotelbajka.com )/ Feierliche Eröffnung / Formal opening of the Conference
15.09.2017 PIĄTEK / FREITAG / FRIDAY
08:00-09:30 Rejestracja uczestników (Dom Kultury w Ozimku) / Registrierung der Teilnehmer (Kulturhaus in Ozimek) / Registration of the participants ( Culture/Commmunity Centre in Ozimek) 09:30-16:30 KONFERENCJA/ KONFERENZ/ CONFERENCE (Symultaniczne tłumaczenie- polski, niemiecki/ Simultandolmetschen- Polnisch,Deutsch/ Simultaneous translation- Polish, German)
09:30-10:45
I. Wstęp (Vorwort / Introduction), Józef Tomasz Juros
II. Wpływ królewskich hut w Ozimku (Malapane) i Zagwiździu (Kreutzburgerhütte) na industrializację Śląska (Zum Einfluss der Königlichen Hütten in Ozimek (Malapane) und Zagwiździe (Friedrichsthal, Kreuzburger Hütte) auf die Industrialisierung Schlesiens / The Influence of Ozimk (Malapane) and Zagwizdzie (Kreutzburgerhütte) Ironworks on the Idustrialisation of Silesia.), Józef Tomasz Juros
III. Eisenkunstguss im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen (Żeliwo artystyczne w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Ratingen / Artistic cast iron in Upper Silesia Land Museum in Ratingen), Stephan Kaiser
10:45-11:00 przerwa kawowa / Kaffeepause / tea/coffee break
11:00-12:15
IV. Das Erbe der Königlichen Eisengießerei Berlin im bürgerlichen Museum und in der Stadt (Dziedzictwo Królewskiej Odlewni Żeliwa w Berlinie w Muzeum Miejskim oraz mieście / The Royal Iron Foundry Berlin in the city’s memory), Elisabeth Bartel, Nele Güntheroth
V. Zur Geschichte der Sayner Hütte 1769-1926 (Historia Huty Sayn (1769-1926) / Ironworks Sayn History (1769-1926)), Barbara Friedhofen
12:15-12:45 przerwa lunchowa / Lunchpause / lunch break
12:45-14:00
VI. Die Königlich Preußische Gießerei Gleiwitz als Vorbild für Österreichs Gießerei in Mariazell (Pruska Królewska Odlewnia w Gliwicach jako wzór dla austriackiej odlewni żeliwa w Mariazell / Royal Iron Foundry in Gliwice as the model to the Austrian iron foundry in Mariazell), Martina Pall
VII. Żeliwo w sztuce sepulkralnej (Eisen in der Sepulkralkunst / Cast Iron in Sepulchral Art ),
Małgorzata Malanowicz
14:00-15:15 przerwa kawowa / Kaffeepause / tea/coffee break
15:15-16:30
VIII. Renowacja zabytkowego mostu łańcuchowego w Ozimku (Zur Sanierung der
historischen Kettenbrücke in Ozimek / Renovation of historic chain bridge In Ozimek),
Przemysław Jakiel
IX. Die wundersame Auferstehung das Ilsenburger Eisenkunstgusses (Cudowne
wskrzeszenie ilsenburgskiego żeliwa artystycznego / …), Christian Eggert,
Museumförderferein, Heimatstube Ilsenburg e.V.
16:45 Zwiedzanie miasta / Stadtbesichtigung / City tour
20:00 Uroczysta kolacja w Hotelu Bajka w Grodźcu / Feierliches Abendessen im Hotel Bajka in
Grodziec / Formal dinner at Hotel Bajka in Grodziec
16.09.2017 SOBOTA / SAMSTAG / SATURDAY
09:00 Wjazd autokarowy do Gliwic/ Busreise nach Gleiwitz/ Coach tour to Gliwice (ca. 80 km)
Zwiedzanie Muzeum Odlewnictwa Artystycznego /Besichtigung des Eisenkunstguss Museums / Visit
to Museum of Cast Iron
X. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796–1945). O wystawie stałej
Muzeum w Gliwicach (Eisenkunstguss in Gleiwitz (1796-1945). Über die ständige
Ausstellung im Museum in Gliwice / … On the Permanent Exhibition of Museum in
Gliwice), Anna Kwiecień
Zwiedzanie terenu dawnej Huty w Gliwicach/ Besichtigung ehemalige Gleiwitzer Hütte/ visit to the
historical iron works in Gliwice,
Zwiedzanie Cmentarza Zasłużonych Hutników/ Besichtigung Hüttenfriedhof/ visit to the Cemetery of
Merited Iron Masters.
XI. Osobistości pochowane na Cmentarzu Hutniczym w Gliwicach (Auf dem Hüttenfriedhof
in Gleiwitz bestattete Persönlichkeiten / Personalities Buried at the Foundry Cemetery in
Gliwice), Małgorzta Malanowicz
Ok./ ca./ About 14:45 powrót do Ozimka i udział w obchodach Święta Mostu i Żeliwa.
Lunch na Wyspie Rehdanza w Ozimku/ Wiederankunft in Ozimek und Teilnahme am Brücken-und
Gußeisenfest. Lunch am Rehdanzinsel in Ozimek/ back in Ozimek to participate in the Day of
Suspension Iron Bridge and Cast Iron. Lunch in the area of Rehdanz Island
15:45-16:15 Nabożeństwo ekumeniczne w kościele katolickim/ Ökumenischer Gottesdienst in der
Katholischen Kirche/ Ecumenical service at catholic church
16:20-16:45 Korowód historyczny od kościoła ewangelickiego na Wyspę Rehdanza/ Historischer
Umzug vom Gotteshaus bis zur Rehdanzinsel/ Historical parade: start at evangelical church to
Rehdanz Island.
17:00-18:00 Inscenizacja historyczna/ Historisches Spektakel/Historical performance
18:00-24:00 Koncerty, rozpalnie dymarki … od 21:00 zapewniony odwóz do hoteli minibusami/
Frohsinn, Gemütlichkeit, Konzerte, Luppenfeuerentfachung … ab 21:00 Abtransport in die Hotels mit
Minibusen gewährleistet/ Concerts, feast, lighting primitive furnace… From 21:00 assured
transportation to the guests’ hotels by minibuses.
Program może ulec zmianie o czym będziemy informowali w kolejnych komunikatach.
Das Programm kann noch Änderungen unterliegen, die wir in weiteren Berichten bekanntmachen. The plan may change, in that case we will keep you informed by another announcements.


Rezerwacja

V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego odbędzie się w dniach od 13 do 17 września 2017 roku w Ozimku. Udział w Spotkaniach możliwy jest w trzech wariantach pobytowych opisanych szczegółowo w PROGRAMIE. Dodatkowo możliwe jest przedłużenie pobytu o 1 dzień (17/18.09). Uczestnicy zostaną zakwaterowani w hotelu:
Hotel Bajka w Grodźcu www.hotelbajka.com (7 km od Ozimka, tutaj odbędzie się otwarcie konferencji 14.09.2017 r. oraz uroczysta kolacja 15.09.2017 r.).
Liczba miejsc: 80 ( decyduje kolejność zgłoszeń).

W trakcie konferencji organizatorzy zapewnią dojazd z hotelu i powrót do hotelu.

Ceny za udział, zawierające koszty pobytu, opłatę konferencyjną i koszty wszystkich punktów opisanych w programie, w zależności od wybranego WARIANTU i miejsca zakwaterowania, podane zostały poniżej.

Hotel Bajka
pok. 1 osob.
Hotel Bajka
pok. 2 osob.
Wariant II 13-17.09 1600,00 zł 1360,00 zł
Wariant III 14-17.09 1240,00 zł 1040,00 zł
Dodatkowa doba 17/18.09.2017 240,00 zł 200,00 zł

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszenia (pobierz plik .DOCX) i wysłać na adres mailowy biuro@sdmp.pl oraz wpłacić opłatę konferencyjną.
Wpłatę należy dokonać na konto:
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, Ozimek
PKO BP SA nr konta 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149
W tytule przelewu należy podać:
• imię i nazwisko wpłacającego,
• wariant pobytu (I, II),
Przewidujemy rejestrację 200 uczestników. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.08.2017 roku.
W przypadku rezygnacji (najpóźniej do 30.08.2017 r.) wpłata zostanie zwrócona po potrąceniu 15% jej wysokości).
Zapytania i wątpliwości proszę kierować na adres biuro@sdmp.pl


Referaty

Referaty na Konferencję powinny dotyczyć zabytków i historii hutnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem odlewnictwa żeliwa artystycznego oraz problematyki konserwacji i renowacji. Mile widziane będzie uwzględnienie w referatach związków odlewnictwa europejskiego z hutnictwem śląskim.
W czasie konferencji przewidujemy łącznie 8 referatów (4 panele po 2 referaty). Czas prezentacji referatu nie powinien przekraczać 30 min. Po każdym panelu przewidujemy 15 minutową dyskusję.
Tematy referatów wraz z jego skrótem (do 3000 znaków w języku polskim, niemieckim lub angielskim) prosimy zgłaszać do 30.04.2017 roku. Do 15.05.2017 kapituła konferencji poinformuje o zakwalifikowaniu referatu. Następnie do 30.06.2017 roku będziemy oczekiwać na teksty zakwalifikowanych referatów, składające się z maksymalnie 20 000 znaków (w języku angielskim, niemieckim lub angielskim) i maksymalnie 10 ilustracji.
Zapytania, wątpliwości i zgłoszenia referatów proszę kierować na adres biuro@sdmp.pl


Komunikaty

KOMUNIKAT I
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi serdecznie zaprasza na V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego, które odbędzie się w dniach od 11 do 17 września 2017 roku w Ozimku/Malapane na Górnym Śląsku.
Szczegółowych informacji proszę szukać na stronach internetowych www.sdmp.pl
Prosimy o przekazanie informacji innym zainteresowanym udziałem w Spotkaniu

Pozdrawiam
Prezes Stowarzyszenia

Ozimek, 14 stycznia 2017 roku

stopka-patronat
Top
Menu
Responsive Menu Clicked Image