V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego

pl-flaga
logo-sygnet

V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników
Żeliwa Artystycznego,
Ozimek, 13-16 września 2017 r.

 


O konferencji

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi w Ozimku, jako organizator V Międzynarodowego Spotkania Miłośników Żeliwa Artystycznego, która odbędzie się w dniach 14-15-16 września 2017 roku w Ozimku, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji oraz obchodach III Święta Mostu i Żeliwa.
Międzynarodowe Spotkania Miłośników Żeliwa Artystycznego gromadzą specjalistów, naukowców, kolekcjonerów, artystów i muzealników z wielu krajów Europy (m. in.: Anglii, Austrii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji, Włoch) i Stanów Zjednoczonych, którzy w sposób szczególny zajmują się żeliwem artystycznym i jego historią. Spotkania konferencyjne odbywają się co dwa lata i prezentują historię, zbiory, osiągnięcia z zakresu renowacji i dorobek naukowy związany z przeszłością i teraźniejszością odlewnictwa żeliwa artystycznego. Pierwsza konferencja, która odbyła się w Hanns Schell Collection Muzeum w Graz (Austria) w 2009 roku, była efektem wcześniejszego polski-niemieckiego projektu z 2006 roku, który prezentował zbiory i dorobek naukowy muzeów żeliwa artystycznego w Berlinie, Gliwicach i w Sayn koło Koblencji. Podjęto wtedy decyzję o celowości cyklicznych spotkań. Kolejne konferencje odbyły się w: 2011 Sayn koło Konblencji (Niemcy, Rheinisches Eisenkunstguss-Museum), 2013 Berlinie (Stadtmuseum Berlin) oraz 2015 Coalbroockdale (Iron Bridge Muzeum), kolebce angielskiego i światowego nowoczesnego hutnictwa. Nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w tych konferencjach od 2013 roku. Na konferencji w Anglii, jej kapituła podjęła decyzję o przyznaniu organizacji kolejnej naszemu Stowarzyszeniu, właśnie w Ozimku.
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi oraz prowadzone przez nie Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, od kilku miesięcy prowadzi przygotowania do konferencji. Mamy nadzieję, że będzie ona doskonałą okazją do zaprezentowania nie tylko zabytków, historii i zbiorów industrialnych zachowanych na Śląsku, ale także przedstawienia osiągnięć w dziedzinie renowacji zabytków (np. renowacja zabytkowego mostu wiszącego w Ozimku, przeprowadzona wg projektu i pod nadzorem Politechniki Opolskiej). Może zaowocować podjęciem współpracy naukowej i badawczej w tym zakresie, pomiędzy polskimi uczelniami wyższymi i muzeami, a podobnymi ośrodkami zagranicznymi. Będzie to także okazja do zaprezentowania walorów turystycznych i promocji naszego kraju , a szczególnie Śląska Opolskiego.
Patronat nad konferencją objęli: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Starostwo Powiatowe w Opolu, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku.


Program

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi i Muzeum Hutnictwa w Ozimku
zaprasza na V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego, Ozimek, 13-16 września 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Wariant I. Podstawowy 11, 12, 13, 14, 15, 16 +17 września 2017 r. (PDF)
Wariant II. Rozszerzony 13, 14, 15, 16 +17 września 2017 r. (PDF)
Wariant III. Konferencja 14, 15, 16 +17 września 2017 r. (PDF)

11.09.2017 Poniedziałek
od 17:00 Rejestracja uczestników (w hotelach koło Ozimka)

12.09.2017 Wtorek
08:30 Wyjazd autokarowy do Staropolskiego Okręgu Przemysłowego
W programie: Muzeum w Maleńcu (www.malenec.pl) ,Muzeum Staropolskiego Okręgu przemysłowego w Sielpi Wielkiej (www.konskie.travel.pl/info) , ruiny starej huty w Samsonowie www.samsonow.pl , dymarki w Muzeum Archeologicznym w Nowej Słupi (www.dymarki.pl/dymarki-swietokrzyskie/pokaz) ,
ok. 18:00 przejazd na nocleg do Kopalni Soli w Wieliczce (www.kopalnia.pl)

13.09.2017 Środa
09:00 zwiedzanie Kopalni Soli
ok. 12:00 przejazd do Zabrza i zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Guido
ok. 18:00 powrót do hotelu, kolacja

Dalej jak Wariant II

13.09.2017 Środa
od 17:00 Rejestracja uczestników (w hotelach koło Ozimka)

14.09.2017 Czwartek
08:30 Wyjazd autokarowy do Wrocławia (ok. 110 km)
W programie: zwiedzanie miasta (wyspa katedralna, stare miasto, hala Stulecia), zwiedzanie Muzeum Narodowego z niewielką wystawą żeliwa artystycznego.
W drodze powrotnej zwiedzanie Kluczborskiej Huty w Zagwiździu)
Powrót ok. 18:00

Dalej jak Wariant III

14.09.2017 Czwartek
od 16:00 Rejestracja uczestników (w hotelach koło Ozimka)
19:00 Uroczyste otwarcie Konferencji (Hotel Bajka w Grodźcu www.hotelbajka.com)

15.09.2017 Piatek – dzień obrad
08:00-09:30 Rejestracja uczestników (Dom Kultury w Ozimku)
09:30-10:45 I panel konferencyjny
10:45-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:15 II panel konferencyjny
12:15-12:45 przerwa lunchowa
12:45-14:00 III panel konferencyjny
14:00-15:15 przerwa kawowa
15:15-16:30 IV panel konferencyjny
16:30 Wyjazd atokarami do Jurapark w Krasiejowie (ok. 4 km)
20:00 Uroczysta kolacja w Hotelu Bajka w Grodźcu

16.09.2017 Sobota
09:00 Wjazd autokarami do Gliwic (ok. 80 km)
W progranie: zwiedzanie Muzeum Odlewnictwa Artystycznego, zwiedzanie terenu dawnej Huty w Gliwicach, zwiedzanie Cmentarza Zasłużonych Hutników.
ok. 14:45 powrót do Ozimka i udział w obchodach Święta Mostu i Żeliwa.
Lunch w sąsiedztwie mostu wiszącego w Ozimku
15:30 Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim
15:45 Korowód historyczny od kościoła ewangelickiego do mostu wiszącego.
16:15-17:00 Inscenizacja historyczna
17:00-24:00 koncerty, biesiada, pokaz sztucznych ogni, rozpalnie dymarki … Oprowadzanie po Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi.
od 21:00 zapewniony odwóz do hoteli minibusami

17.09.2016 Niedziela (program dla zainteresowanych, pozostających do poniedziałku)
10:00 udział w obchodach Święta Mostu i Żeliwa: jarmark staroci, pokazy starych samochorów, koncety, biesiada do 24:00 … w tym między innymi:
13:00 lunch przy moście wiszącym
14:00 Inscenizacja Bitwy o most
ok 17:00 rozebranie dymarki i wydobycie łupy żelaza.

Program może ulec zmianie o czym będziemy informowali w kolejnych komunikatach.


Rezerwacja

V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego odbędzie się w dniach od 11 do 17 września 2017 roku w Ozimku. Udział w Spotkaniach możliwy jest w trzech wariantach pobytowych opisanych szczegółowo w PROGRAMIE. Dodatkowo możliwe jest przedłużenie pobytu o 1 dzień (17/18.09). Uczestnicy zostaną zakwaterowani w dwóch hotelach:
Hotel Bajka w Grodźcu www.hotelbajka.com (7 km od Ozimka, tutaj odbędzie się otwarcie konferencji 14.09.2017 r. oraz uroczysta kolacja 15.09.2017 r.).
Liczba miejsc: 80 ( decyduje kolejność zgłoszeń).
Hotel DeSilva w Opolu www.desilva.pl/opole (22 km Od Ozimka).

W trakcie konferencji organizatorzy zapewnią dojazd z hotelu i powrót do hotelu.

Ceny za udział, zawierające koszty pobytu, opłatę konferencyjną i koszty wszystkich punktów opisanych w programie, w zależności od wybranego WARIANTU i miejsca zakwaterowania, podane zostały poniżej.

Hotel Bajka
pok. 1 osob.
Hotel Bajka
pok. 2 osob.
Hotel DeSilva
pok. 1 osob.
Hotel DeSilva
pok. 2 osob.
Wariant I 11-17.09 2400,00 zł 2000,00 zł
Wariant II 13-17.09 1600,00 zł 1360,00 zł 1920,00 zł 1560,00 zł
Wariant III 14-17.09 1240,00 zł 1040,00 zł 1440,00 zł 1060,00 zł
Dodatkowa doba 17/18.09.2017 240,00 zł 200,00 zł 360,00 zł 280,00 zł

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić kartę zgłoszenia (pobierz plik .DOCX) i wysłać na adres mailowy biuro@sdmp.pl oraz wpłacić opłatę konferencyjną.
Wpłatę należy dokonać na konto:
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, Ozimek
PKO BP SA nr konta 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149
W tytule przelewu należy podać:
• imię i nazwisko wpłacającego,
• wariant pobytu (I, II, III),
Przewidujemy rejestrację 200 uczestników. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.08.2017 roku.
W przypadku rezygnacji (najpóźniej do 30.08.2017 r.) wpłata zostanie zwrócona po potrąceniu 15% jej wysokości).
Zapytania i wątpliwości proszę kierować na adres biuro@sdmp.pl


Referaty

Referaty na Konferencję powinny dotyczyć zabytków i historii hutnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem odlewnictwa żeliwa artystycznego oraz problematyki konserwacji i renowacji. Mile widziane będzie uwzględnienie w referatach związków odlewnictwa europejskiego z hutnictwem śląskim.
W czasie konferencji przewidujemy łącznie 8 referatów (4 panele po 2 referaty). Czas prezentacji referatu nie powinien przekraczać 30 min. Po każdym panelu przewidujemy 15 minutową dyskusję.
Tematy referatów wraz z jego skrótem (do 3000 znaków w języku polskim, niemieckim lub angielskim) prosimy zgłaszać do 30.04.2017 roku. Do 15.05.2017 kapituła konferencji poinformuje o zakwalifikowaniu referatu. Następnie do 30.06.2017 roku będziemy oczekiwać na teksty zakwalifikowanych referatów, składające się z maksymalnie 20 000 znaków (w języku angielskim, niemieckim lub angielskim) i maksymalnie 10 ilustracji.
Zapytania, wątpliwości i zgłoszenia referatów proszę kierować na adres biuro@sdmp.pl


Komunikaty

KOMUNIKAT I
Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi serdecznie zaprasza na V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego, które odbędzie się w dniach od 11 do 17 września 2017 roku w Ozimku/Malapane na Górnym Śląsku.
Szczegółowych informacji proszę szukać na stronach internetowych www.sdmp.pl
Prosimy o przekazanie informacji innym zainteresowanym udziałem w Spotkaniu

Pozdrawiam
Prezes Stowarzyszenia

Ozimek, 14 stycznia 2017 roku

stopka-patronat
Top
Menu
Responsive Menu Clicked Image