Nagroda „MOSTY DIALOGU 2016” dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi.

Podczas uroczystej gali  na Górze Świętej Anny, w dniu 8 grudnia 2016 roku, uhonorowano nominowanych i laureatów trzeciej edycji nagrody „Mosty Dialogu”. W kategorii organizacji pozarządowych tegorocznym zwycięzcą zostało Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi.

Logo konkursu „Mosty Dialogu”

Logo konkursu „Mosty Dialogu”

Nagroda „Mosty Dialogu” przyznawana jest przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i samorząd województwa opolskiego ludziom i instytucjom, aktywnie działającym na rzecz wielokulturowości i tolerancji na Śląsku. Wyróżnienie to, przyznawane co 3 lata od 2010 roku, ma charakter plebiscytu: kandydatury zgłaszane są przez mieszkańców i instytucje naszego regionu, podlegają następnie ocenie kapituły. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: ludzi, organizacji pozarządowych i instytucji. Każdorazowo przyznawana jest też nagroda specjalna „Złote Mosty Dialogu”, której laureatami w poprzednich edycjach byli między innymi: premier RP Tadeusz Mazowiecki, kanclerz Niemiec Helmut Kohl i arcybiskup Alfons Nosol. Podczas tegorocznej gali współprzewodniczący kapituły nagrody, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, o uczestnikach konkursu powiedział między innymi: „Nawet najpiękniejsze mosty wzniesione przez dobre intencje i wzajemne  umowy byłyby bezużyteczne, gdyby nie pojawili się na nich ludzie dialogu, jego ambasadorowie.”

Statuetka „Mosty Dialogu 2016” dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi

Statuetka „Mosty Dialogu 2016” dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi

Tegoroczna uroczystość wręczenia Mostów Dialogu nieprzypadkowo odbyła się na Górze św. Anny. „To symboliczne miejsce dla Polaków, Ślązaków i Niemców” powiedział witając przybyłych poseł Ryszard Galla, współprzewodniczący kapituły nagrody. Dziękując wszystkim, którzy zgłosili łącznie ponad 30 kandydatów do tego wyróżnienia, podkreślił wartość dialogu w czasach, gdy jego brak jest powodem tylu konfliktów.

Kandydaturę Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi w kategorii „organizacji pozarządowych” zgłosiło Koło Mniejszości Niemieckiej z Ozimka (także Koło MN ze Szczedrzyka zgłosiło prezesa SDMP w kategorii ludzie). Spośród 9 kandydatur kapituła konkursu do nagrody nominowała trzy organizacje: Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów”, Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe oraz właśnie Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi. Ostatecznie, nagrodę z rąk członków kapituły: dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego Urszuli Zajączkowskiej i rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. Marka Masnyka, odebrał prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. W laudacji pani Urszula Zajączkowska powiedziała między innymi: „Stowarzyszenie, działające od 2006  roku, za cel postawiło sobie budowanie świadomości lokalnej społeczności przez krzewienie wiedzy na temat zabytków i historii „małej ojczyzny” oraz uświadamianie wszystkim mieszkańcom, że stanowią jedną wspólnotę”. Prezes Stowarzyszenia, odbierając nagrodę, podziękował kapitule konkursu za to zaszczytne wyróżnienie, zgłaszającym kandydaturę za dostrzeżenie wysiłków Stowarzyszenia na rzecz dialogu i budowania wspólnej tożsamości wszystkich mieszkańców Śląska oraz, uznając nagrodę za zobowiązanie, złożył deklarację kontynuowania przez Stowarzyszenie działań na rzecz integracji.

Wręczający i nominowani w kategorii „organizacje pozarządowe”; od lewej: członek kapituły, rektor UO prof. Marek Masnyk, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, jednocześnie Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi Józef Tomasz Juros, prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” Anna Golec, członek kapituły, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska

Wręczający i nominowani w kategorii „organizacje pozarządowe”; od lewej: członek kapituły, rektor UO prof. Marek Masnyk, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, jednocześnie Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi Józef Tomasz Juros, prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” Anna Golec, członek kapituły, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska

W pozostałych kategoriach nagrodę odebrali: Zespół Szkół im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni w kategorii „instytucje” oraz Hubert Prochota, wychowawca młodzieży i nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu w kategorii „ludzie”. Nagrodę specjalną „Złote Mosty Dialogu 2016” otrzymała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, obchodząca w tym roku ćwierćwiecze swojej działalności.

Na zakończenie uroczystości słowa uznania, gratulacje i podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, nominowanym i nagrodzonym, wygłosiła członek kapituły, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, pani Sabine Haake.

Józef Tomasz Juros

 

Członkowie kapituły i nagrodzeni; od lewej: prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi Józef Tomasz Juros, dyrektorzy zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy Paweł Moras, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Sabine Haake, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, dyrektorka Zespołu Szkół im. Eichendorffa w Solarni Ilona Wochnik-Kukawska, dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Poczdamu Stephan Erb, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu Hubert Prochota, poseł Ryszard Galla

Członkowie kapituły i nagrodzeni; od lewej: prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi Józef Tomasz Juros, dyrektorzy zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy Paweł Moras, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Sabine Haake, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, dyrektorka Zespołu Szkół im. Eichendorffa w Solarni Ilona Wochnik-Kukawska, dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Poczdamu Stephan Erb, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu Hubert Prochota, poseł Ryszard Galla

Top