KOMUNIKAT – Konkurs strojów 2017.

ŚWIĘTO MOSTU I ŻELIWA 12.09.2015 foto Grzegorz Cholewa (481)

Organizator konkursu tj. Stowarzyszenie Dolina Małej w Ozimku podjęło decyzję o przedłużeniu terminu składania kart uczestnictwa w konkursie do 16 września 2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesyłanie kart uczestnictwa zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Top