Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów

Józef Tomasz Juros, Ozimek/Spórok 2012, ISBN 978-83-929771-3-3

W czerwcu 2012 roku, staraniem Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi i Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów ukazała się książka „Historia, zabytki i ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi”.

Historia hutnictwa południowo wschodniej części Opolszczyzny, w dolinie Małej Panwi i jej dorzecza sięga zamierzchłej przeszłości. Dziś już niewiele śladów zlokalizowanych na tym obszarze, przypomina to kiedyś znane, nie tylko w tej części Europy, rzemiosło. Czas pochłania nieliczne zabytki. Przykładem może być Huta Małapanew w Ozimku, kiedyś zwana Królewską, która dziś jest najstarszym zakładem hutniczym w Polsce, a jednym z najstarszych w Europie, funkcjonującym od momentu swojego powstania w połowie XVIII wieku do dnia dzisiejszego. Minęło już ponad 250 lat od czasu, kiedy na rozlewiskach Małej Panwi, pomiędzy wsiami Krasiejów i Schodnia, zaczęto wytapiać rudę żelaza, stosując nowoczesne na owe czasy metody. Założenia urbanistyczne architektury przemysłowej Ozimka, Jedlic i innych miejscowości na tym terenie oraz zabytki z nimi związane, a zachowane do dnia dzisiejszego, są unikatem w skali europejskiej, wartym nie tylko ratowania, ale także szerszego rozpropagowania. Obecnie stanowią one jedynie lokalną ciekawostkę. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja tej grupy zabytków w gminach Zębowice i Dobrodzień, gdzie tradycje prywatnego hutnictwa sięgają jeszcze odleglejszej przeszłości. Ze względu na wyczerpanie się zasobów surowcowych, hutnictwo tego terenu zaniknęło już w XIX wieku i dziś tylko wąska grupa specjalistów ma świadomość istnienia na tym terenie licznych zakładów związanych z tą gałęzią gospodarki. Rozwój turystyki i wzrastająca świadomość historyczna społeczeństwa są okazją, aby wiedzę na ten temat oraz informacje o zabytkach z nimi związanych przekazać, nie tylko mieszkańcom tej ziemi, ale przede wszystkim odwiedzającym ją, a zainteresowanym tą tematyką gościom. Warto przypominać, że z całą pewnością późniejszy śląski przemysł, a także europejskie hutnictwo, wiele zawdzięczają tradycjom hutniczym doliny Małej Panwi.

2012-07-04-historia-zabytki-001

Cena zbioru wynosi:

  • dla nabywców krajowych 23 PLN
  • dla nabywców zagranicznych 10 Euro

Zakupu książki dokonać można:

– podczas comiesięcznych spotkań Stowarzyszenia, połączonych z wykładami na temat historii Ozimka i okolic odbywających się w każdą drugą środę miesiąca o godz. 20 w Ozimku przy ul. Słowackiego 1

– drogą wysyłkową:

dla odbiorców krajowych po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia Dolina Małej Panwii 46-040 Ozimek ul. Brzeziny 16a;

Nr 44 1020 3668 0000 5702 0174 1149 i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wpłatę należy powiększyć o koszty przesyłki poleconej 8,60 PLN (łącznie 31,60 PLN)

dla odbiorców zagranicznych po dokonaniu wpłaty na konto konto Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, 46-040 Ozimek, ul. Brzeziny 16a; Shiwt code BPKO PL PW; IBAN nr: PL44 1020 3668 0000 5702 0174 1149,  i przesłaniu informacji o wpłacie z dokładnymi danymi adresowymi na adres e-mail: biuro@sdmp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłatę należy powiększyć o koszt przesyłki poleconej 5,90 Euro (łącznie 15,90 Euro).

 

Top